CONDICIONS D´ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DAVID DELGADO VENDRELL informa que és titular d’aquest website. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, DAVID DELGADO VENDRELL informa de les següents dades: DAVID DELGADO VENDRELL, amb CIF 46817342Z, i domicili social a C/ MORERES nº 29, CASABLANCA - 08739 SUBIRATS. La adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@ddvarquitectura.cat .

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per els websites de DAVID DELGADO VENDRELL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines DAVID DELGADO VENDRELL, totes les condicions d’´us aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de DAVID DELGADO VENDRELL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per DAVID DELGADO VENDRELL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per DAVID DELGADO VENDRELL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de els seus websites.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

DAVID DELGADO VENDRELL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.  DAVID DELGADO VENDRELL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En consequència, DAVID DELGADO VENDRELL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

DAVID DELGADO VENDRELL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts el website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

DAVID DELGADO VENDRELL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, DAVID DELGADO VENDRELL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés als websites DAVID DELGADO VENDRELL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, DAVID DELGADO VENDRELL informa als usuaris dels seus websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de DAVID DELGADO VENDRELL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, DAVID DELGADO VENDRELL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: DAVID DELGADO VENDRELL; C/ MORERES nº 29, CASABLANCA - 08739 SUBIRATS. Si en el període de 30 díes no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a DAVID DELGADO VENDRELL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de DAVID DELGADO VENDRELL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

DAVID DELGADO VENDRELL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i DAVID DELGADO VENDRELL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i DAVID DELGADO VENDRELL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SUBIRATS.

CAT      ES      EN

Moreres, 29 - Casablanca - 08739 - Subirats - Barcelona - Catalonia

+34 606 975 116 | openbim@ddv.cat

 

 

  • Facebook Square
  • Twitter Square
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle